Silhouettes > Malas > White Mala, 30" x 40", oil on canvas, 2000

Jeff Lewis